Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 19, 2021

Gośćmi Bartosza Węglarczyka w "Onet Rano." są: Paweł Kowal, Leszek Miller, Marek Posobkiewicz, Michał Wójcik, Przemysław Wójtowicz i Lanberry. W części #WIEM rozmowa Odety z Joanną Sadzik o tym, co daje nam pomaganie i dlaczego warto pomagać innym.