Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 20, 2022

Gośćmi Bartka Węglarczyka w "Onet Rano." o 07.55 są: Tomasz Grodzki, Tomasz Karauda, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Aleksander Twardowski i Monika Sajkowska. W części #WIEM rozmowa Iwony Kutyny z Markiem Józefiakiem i Katarzyną Hromek o tym, dlaczego Lasy Państwowe nadal wycinają tzw. "drzewa pomnikowe".