Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 23, 2022

Gośćmi Odety Moro w "Onet Rano." o 07.55 są: Patryk Bryliński, Adam Szłapka, Katarzyna Kotula i Martyna Wojciechowska. W części #WIEM rozmowa Iwony Kutyny z Maciejem Mazurem.