Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 28, 2023

Gośćmi Janusza Schwertnera w "Onet Rano." są: Joanna Scheuring Wielgus, Katarzyna Sobczuk – Wójciszyn, Tomasz Wójciszyn, Katarzyna Łażewska-Hrycko i Janusz Kaczmarek. W części #WIEM rozmowa Bartosza Węglarczyka z Konstantym Gebertem.