Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 30, 2022

Gośćmi Piotra Kędzierskiego w "Onet Rano." o 07.30 są: Marcin Wyrwał, Marcin Gortat, Radek Łukasiewicz, Jacek "Tede" Graniecki, Alicja Myśliwiec. W części #WIEM rozmowa Odety Moro z Dominikiem Swadźbą.