Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 29, 2022

Gośćmi Janusza Schwertnera w "Onet Rano." o 07.30 są: Robert Małecki, Zbigniew Ostrowski, Adrianna Sułek, Daniel Pawłowski, Roma Gąsiorowska i Krystian Pesta.