Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 30, 2023

Gośćmi Janusza Schwertnera w "Onet Rano." od 7.55 są: Jakub Stefaniak, Sylwia Gregorczyk-Abram, Maciej Makselon, Roma Gąsiorowska i Aleksandra Kozera. W części #WIEM rozmowa Odety Moro z Anną Traczewską.