Preview Mode Links will not work in preview mode

May 30, 2022

Gośćmi Odety Moro w "Onet Rano." o 07.30 są: Bartosz Arłukowicz, Helena Krajewska, Łukasz Durajski i Agata Wdowiak. Część #WIEM prowadzi Iwona Kutyna.