Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2019

W programie Jarosław Kuźniar rozmawia z Jarosławem Bieniukiem o pracy asystenta trenera i warunkach szkoleniowych w Polsce.