Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2019

W programie Jarosław Kuźniar rozmawia z Aleksandrą Dulkiewicz o 4 czerwca 1989, Solidarności i Gdańsku.