Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 30, 2023

Dziś gośćmi Łukasza Kadziewicza w "Onet Rano." od 7.30 są: Artur Dziambor, Robert Korzeniowski, Piotr Mieśnik, Maria Król Fijewska i Anna Szulc. W części #WIEM rozmowa Beaty Tadli z Janem Mencwelem.