Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2019

W programie Jarosław Kuźniar rozmawia z Patrycją Krzymińską o akcji "Ostatnia puszka Pawła Adamowicza", hejcie i działalności charytatywnej.