Preview Mode Links will not work in preview mode

May 31, 2019

W programie Iwona Kutyna rozmawia z Katarzyną Lubnauer o wyborach do Parlamentu Europejskiego i sondażach poparcia.