Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 31, 2019

W programie Iwona Kutyna rozmawia z Katarzyną Lubnauer o protestach wyborczych i spółkach Skarbu Państwa.