Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 20, 2019

W programie Jarosław Kuźniar rozmawia z Szymonem Majewskim o obecnej sytuacji politycznej.