Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 28, 2019

W programie Bartosz Węglarczyk rozmawia z Martinem Staniewiczem o YouTube i różnicach między internetem a telewizją.