Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2019

W programie Jarosław Kuźniar rozmawia z Tymonem Tymańskim o Gdańsku i karierze piosenkarza.