Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 30, 2019

W programie Bartosz Węglarczyk rozmawia z Karoliną Gmurczyk o tym, jak rozwijać firmę fotograficzną.