Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2019

W programie Jarosław Kuźniar rozmawia z Łukaszem Wysockim o Gdańsku i tym, jak miasto zaskoczy turystów w tym sezonie.