Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 30, 2019

W programie Jarosław Kuźniar rozmawia z Mariuszem Ciarką o zaostrzeniu przepisów drogowych i bezpieczeństwie na drogach podczas wyjazdów na Wszystkich Świętych.