Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 29, 2019

W programie Piotr Kędzierski rozmawia z dr. Maciejem Kaweckim i Maciejem Gajkiem o tym, czy Facebook i Google są zagrożeniem dla praw człowieka?