Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 24, 2022

Gośćmi Tomasza Sekielskiego są: Bartosz Węglarczyk, Witold Jurasz, Marcin Wyrwał, Marcin Zawada, Tomasz Trela, Piotr Zgorzelski, Bartłomiej Sienkiewicz, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, gen. Bogucław Pacek, gen. Waldemar Skrzypczak i gen. Mieczysław Bieniek.