Preview Mode Links will not work in preview mode

May 25, 2023

Gośćmi Odety Moro w "Onet Rano." są: Krzysztof Śmiszek, Jacek Dubois, Roma Gąsiorowska, Katarzyna Pakosińska i Dominika Olszyna. W części #WIEM rozmowa z Martyną Jaskólską i Małgorzatą Paczyńską-Jędrycka.