Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 25, 2022

Gośćmi Tomasza Sekielskiego w "Onet Rano." od 07.55 są: Włodzimierz Czarzasty, Jakub Wiech, Tomasz Karauda i Marcin Wyrwał. W części #WIEM rozmowa Odety Moro z Katarzyną Kucewicz.