Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 27, 2023

Gośćmi Odety Moro w "Onet Rano." o 07.55 są: Miłosz Motyka, dr Magdalena El Ghamari, Marcin Wyrwał, Igor Brejdygant i Małgorzata Ohme. W części #WIEM rozmowa Łukasza Kadziewicza z Dorotą Karkosik-Moczulską.