Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 27, 2023

Gośćmi Janusza Schwertnera w "Onet Rano." od 7.55 są: Stanisław Tyszka, Cezary Stypułkowski, Łukasz Czepiela i Margaret. W części #WIEM rozmowa z Agnieszką Żądło.