Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 27, 2021

Dziś gośćmi Odety Moro w "Onet Rano." są: Marcin Duma, Waldemar Buda, Jerzy Pobocha, Miłosz Parczewski i Jerzy Owsiak. W części #WIEM rozmowa Beaty Tadli z Adamem Abramowiczem o tym, kiedy zostanie odmrożona gospodarka.