Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 28, 2021

Gośćmi Janusza Schwertnera w "Onet Rano." są: Janusz Kowalski, Zbigniew Girzyński, Dionisios Sturis, DJ Adamus, Krzysztof Hołowczyc oraz dr Joanna Bodnarek-Sztaba. W części #WIEM rozmowa Iwony Kutyny z Tamarą Przystasz.