Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 29, 2020

W programie Mikołaj Kunica rozmawia z Pawłem Borysem o kondycji gospodarki i sektorze finansowym w czasach pandemii koronawirusa.