Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 29, 2020

W programie Piotr Kędzierski rozmawia z Tomaszem „Grubsonem” Iwańcą o jego twórczości oraz nowych dokonaniach muzycznych.