Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 30, 2019

W programie Jarosław Kuźniar rozmawia z Tomaszem Lisem o zbliżających się wyborach i sprawie kamienicy szefa NIK Mariana Banasia.