Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 29, 2019

W programie Piotr Kędzierski rozmawia z Januszem Schwertnerem i Kamilem Tureckim o sporze dotyczącym filmu „Pan T.”.