Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 29, 2023

Dziś gośćmi Odety Moro w "Onet Rano." od 7.55 są: Anna Maria-Żukowska, Tomasz Sekielski, Natalia Lesz oraz Natalia Kukulska. W części #WIEM rozmowa Beaty Tadli z Krzysztofem Domaradzkim oraz dr Paulą Skrzypecką.