Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 29, 2019

W programie Bartosz Węglarczyk rozmawia z Adamem Piechnikiem o trudach pracy ratownika medycznego, zaufaniu społecznym dla tego zawodu i bezpodstawnym nadużywaniu wzywania karetki do przypadków, które nie wymagają natychmiastowej interwencji.