Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 30, 2019

W programie Bartosz Węglarczyk rozmawia z Bogusławem Wołoszańskim o II wojnie światowej.