Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 1, 2023

Gościem programu jest Krzysztof Domaradzki.


Dec 1, 2023

Gościem programu jest Tomasz Ziętek.


Dec 1, 2023

Gościem programu jest Joanna Flis.


Dec 1, 2023

Gośćmi programu Magda Ankiersztejn-Bartczak i Jakub Grochmalski.


Dec 1, 2023

Gościem programu jest Agnieszka Kaczorowska-Pela.