Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 30, 2020

W programie Odeta Moro rozmawia z Janem Kanthakiem, Michałem Laskowskim, Izabelą Leszczyną, Joanną Zientarską, Pawłem Zielewskim i Jarosławem Kuźniarem. Poruszono m.in. temat wyborów prezydenckich, pandemii koronawirusa oraz sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości.


Apr 29, 2020

W programie Piotr Kędzierski rozmawia z Anną Zimny-Zając o raporcie z Narodowego Testu Zdrowia Polaków.


Apr 29, 2020

W programie Piotr Kędzierski rozmawia z Tomaszem „Grubsonem” Iwańcą o jego twórczości oraz nowych dokonaniach muzycznych.


Apr 29, 2020

W programie Mikołaj Kunica rozmawia z Pawłem Borysem o kondycji gospodarki i sektorze finansowym w czasach pandemii koronawirusa.


Apr 29, 2020

W programie Piotr Kędzierski rozmawia z Jakubem Przygońskim o świecie bez sportu w czasach pandemii koronawirusa.