Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 31, 2019

W programie Iwona Kutyna rozmawia z prof. dr hab. Wojciechem Fałkowskim o roku Wazowskim i 400-leciu ukończenia przebudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, podjętej na zlecenie króla Zygmunta III.


Oct 31, 2019

W programie Iwona Kutyna rozmawia z prof. Jerzym Bralczykiem o kontrowersjach wokół żeńskich końcówek, o których zrobiło się głośno za sprawą postulatu Lewicy.


Oct 31, 2019

W programie Iwona Kutyna rozmawia z Katarzyną Lubnauer o protestach wyborczych i spółkach Skarbu Państwa.


Oct 31, 2019

W programie Iwona Kutyna rozmawia z Januszem Piechocińskim o bieżących wydarzeniach polityczno-ekonomicznych.


Oct 30, 2019

W programie Jarosław Kuźniar rozmawia z Mariuszem Ciarką o zaostrzeniu przepisów drogowych i bezpieczeństwie na drogach podczas wyjazdów na Wszystkich Świętych.