Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 31, 2019

W programie Iwona Kutyna rozmawia z prof. dr hab. Wojciechem Fałkowskim o roku Wazowskim i 400-leciu ukończenia przebudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, podjętej na zlecenie króla Zygmunta III.