Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 27, 2022

Gośćmi Bartosza Węglarczyka w "Onet Rano." o 7.55 są: Marcin Zawada, Marcin Wyrwał, Borys Budka, Wojciech Jagielski i Anja Franczak. W części #WIEM rozmowa Odety Moro z Magdaleną Borek-Dwojak.