Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 30, 2023

Gośćmi Janusza Schwertnera w "Onet Rano." od 7.55 są: Dariusz Joński, Michał Szczerba, dr Przemysław Witkowski, Katarzyna Kucewicz i Robert Rybicki. Z kolei Łukasz Kadziewicz zaprasza dziś na część #WIEM, gdzie wystąpi Andrzej Supron.