Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 22, 2023

Gośćmi Bartosza Węglarczyka w "Onet Rano." - w specjalnej debacie medialnej są: Andrzej Stankiewicz, Magdalena Rigamonti, Kamila Ceran i Brygida Grysiak. Z kolei gośćmi Tomasza Sekielskiego będą Jacek Dubois, Marcin Wyrwał oraz Edyta Jungowska.