Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 17, 2021

Gośćmi Bartosza Węglarczyka w "Onet Rano." o 07.55 są: Zbigniew Girzyński, Tomasz Karauda, Janusz Piechociński, Anita Lipnicka i Katarzyna Janowska. W części #WIEM rozmowa Odety Moro z Katarzyną Rodziewicz i prof. Adamem Jelonkiem.