Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 29, 2022

Gośćmi Piotra Kędzierskiego w "Onet Rano." o 07.55 są: Łukasz Kadziewicz, dr Alicja Pawelec, Katarzyna Werner i Krystian Sawicki. W części #WIEM rozmowa Odety Moro z Sebastianem Mikoszem.