Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 30, 2019

W programie Bartosz Węglarczyk rozmawia z dr Krzysztofem Liedelem o  procedurach bezpieczeństwa podczas wizyt najważniejszych polityków w kontekście odwołanej wizyty Trumpa i przylotu wiceprezydenta USA.